back to home dude

Ngọn lửa nhảy

Ngọn lửa nhảy

về Ngọn lửa nhảy

Hãy giúp ngọn lửa qua được các màn chơi để soi sáng cho công chúa! Chờ đúng thời điểm để nhảy sang một mặt phẳng khác và cố gắng đạt được thật nhiều điểm trên đường đi. Bạn có thể lấy được 3 ngôi sao trong mỗi màn chơi chứ?