back to home dude

Ngọn đồi của Billy

Ngọn đồi của Billy

về Ngọn đồi của Billy

Con quái vật muốn ăn ngôi làng và cách duy nhất để ngăn chặn điều này là để bắt đom đóm, mang chúng đến cây và làm cho chúng phát triển cây ăn quả. Con quái vật cũng thích trái cây!