back to home dude

Ngôi sao rock Santa 5: Reno giải cứu cho bữa tiệc giáng sinh

Ngôi sao rock Santa 5: Reno giải cứu cho bữa tiệc giáng sinh

về Ngôi sao rock Santa 5: Reno giải cứu cho bữa tiệc giáng sinh

Vì lần này ông già noel không thể ra trình diễn được, Reno người đáng tin cậy sẽ thay ông đảm nhiệm việc đó! Hãy chơi ghi ta thật hay để ghi được nhiều điểm. Bạn có thể cứu vãn được tình thế của bữa tiệc giáng sinh không?