back to home dude

Ngôi Sao Hộ Mệnh

Ngôi Sao Hộ Mệnh

Về Ngôi Sao Hộ Mệnh

Hành tinh của chúng ta đang bị tấn công. Bạn là vị thần hộ mệnh cuối cùng của chúng tôi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bạn có thể bảo vệ chúng tôi khỏi những con tàu thù địch đang tiến đến không? Chúng tôi phải tin vào bạn. Tiêu diệt những con tàu đang tiến đến và dùng những đòn tấn công đặc biệt của bạn khi cần thiết.