back to home dude

Ngôi sao Gazer

Ngôi sao Gazer

về Ngôi sao Gazer

Sắp xếp bộ ba hoặc nhiều hơn các ngôi sao giống nhau để xóa sạch sân chơi.