back to home dude

Ngòi Nổ

Ngòi Nổ

về Ngòi Nổ

Giúp Walter châm ngòi tất cả những quả bom. Hãy chắc chắn rằng bạn ở cách xa khi quả bom nổ.