back to home dude

Ngôi nhà ma ám của Brainy

Ngôi nhà ma ám của Brainy

Về Ngôi nhà ma ám của Brainy

Hãy xem xét quanh ngôi nhà và bắt đầu cuộc hành trình. Bạn phải giải những cấu đố, tìm đồ vật và tìm ra bí ẩn. Chúc bạn may mắn.