back to home dude

Ngôi nhà của những Ninja đã chết

Ngôi nhà của những Ninja đã chết

Về Ngôi nhà của những Ninja đã chết

Bạn là ninja Nintai Ryoko và có nhiệm vụ tiêu diệt những Ninja Abarghus. Hãy dùng những thủ thuật khác nhau để đánh bại chúng. Trò chơi này đòi hỏi sự lanh trí. Hãy tập luyên chăm chỉ và nâng cao kĩ năng.