back to home dude

Ngôi nhà của những lá bài

Ngôi nhà của những lá bài

về Ngôi nhà của những lá bài

Xây một ngôi nhà bằng những lá bài với giá trị cao nhất. Tạo ra một nhóm gồm 2 lá bài cùng màu hoặc giá trị. Nhưng hãy cẩn thận nhé: giá trị thấp hơn không thể chống đỡ cho giá trị cao hơn vì tòa nhà sẽ sụp đỗ. Chỉ có con Ách có thể chống đỡ cho tất cả những lá bài khác.