back to home dude

Ngôi nhà bí mật: Tìm đồ vật

Ngôi nhà bí mật: Tìm đồ vật

Về Ngôi nhà bí mật: Tìm đồ vật

Hãy tìm tất cả những đồ vật bị giấu trong ngôi nhà! Bạn có thể chơi với các chế độ khác nhau ở các độ khó khác nhau, vậy nên bạn có thể quyết định được trò chơi sẽ thử thách đến mức nào. Bạn có thể đạt được 3 sao với tất cả 14 phòng không?