back to home dude

Ngôi đền Isis

Ngôi đền Isis

về Ngôi đền Isis

Nhắm với khẩu súng của bạn và để cho 3 hoặc nhiều hơn bóng cùng màu cạnh nhau để loại bỏ chúng. Sử dụng cách này để loại bỏ tất cả số bóng trước khi đến cuối con đường! Bạn sẽ hoàn thành mọi màn chơi chứ?