back to home dude

Ngầm Hoàn Toàn

Ngầm Hoàn Toàn

Về Ngầm Hoàn Toàn

Trong quán rượu bạn đã nghe lỏm được một cuộc nói chuyện thú vị: có một kho báu được giấu dưới đại dương. Sâu dưới lòng đại dương. Bạn quyết tâm phải tìm được nó! Hãy chui vào tàu ngầm và bắt đầu cuộc hành trình xuống đáy biển. Cẩn thận những quả bom vì chúng sẽ phá hủy con tàu của bạn. Mặt khác, bạn cần phải thu thập những ngôi sao. Bạn sẽ đi được bao xa với chiếc tàu ngầm của mình?