back to home dude

Nghiền nát lâu đài

Nghiền nát lâu đài

Về Nghiền nát lâu đài

Tiêu hủy tòa lâu đài và những người trong đó. Thả những hòn đá kịp lúc và gây ra những thiệt hại lớn.