back to home dude

Nghệ Nhân Trang Sức Barbie

Nghệ Nhân Trang Sức Barbie

Về Nghệ Nhân Trang Sức Barbie

Barbie có cửa hàng trang sức của riêng cô ấy. Cô ấy làm những đơn hàng đồ trang sức cho từng khách hàng trong thời gian kỷ lục. Bạn có thể giúp cô ấy và làm đồ trang sức không? Cảm ơn bạn!