back to home dude

Nghề đá quý chương 0

Nghề đá quý chương 0

về Nghề đá quý chương 0

Hãy bảo vệ đất nước của bạn khỏi sự tấn công của quái vật. Bạn phải kết bộ những đá quý để tăng sức mạnh cho những toà tháp của bạn.