back to home dude

Ngày Hội Nông Trại

Ngày Hội Nông Trại

Về Ngày Hội Nông Trại

Xây dựng nông trại mơ ước của bạn! Chăm sóc cho những con vật, cây cối và thu hoạch rau quả và sản xuất các sản phẩm như phô mai và sữa. Đừng quên viếng thăm và giúp các bạn của bạn, bởi vì nó có thể sẽ đem lại điểm thưởng cho bạn. Chúc bạn chơi vui, người nông dân!