back to home dude

Ngày điên rồ

Ngày điên rồ

Về Ngày điên rồ

Hôm này là thứ sáu ngày 13 và những người ngoài hành tinh đang tấn công Trái Đất của chúng ta! Hãy lên chiếc xe của bạn và tiêu diệt thật nhiều kẻ thù nhất có thể. Bạn có thể mở khóa tất cả những nâng cấp và trở thành kẻ mạnh nhất?