back to home dude

Ngày đặc biệt của Groundhog

Ngày đặc biệt của Groundhog

Về Ngày đặc biệt của Groundhog

Hãy ăn mừng ngày đặc biệt này bằng cách tung Groundhog lên trời và thu thập thật nhiều xu đẻ có thể mua những gói năng lượng nâng cấp. Liệu bạn có thể giành được điểm cao nhất.