back to home dude

Ngày của thây ma

Ngày của thây ma

Về Ngày của thây ma

Xác chết đang thống trị thế giới! Bạn là con người cuối cùng còn sống sót và nhiệm vụ của bạn là phải tồn tại lâu nhất có thể. Sử dụng súng để phá hủy các thây ma thành từng mảnh, thu thập nước và thức ăn và tìm một nơi an toàn để trú ẩn qua đêm!