back to home dude

Ngăn chặn tháp bóng 1

Ngăn chặn tháp bóng 1

về Ngăn chặn tháp bóng 1

Xây những tóa tháp để ngăn những quả bóng này lại.