back to home dude

Ngăn chặn những sinh vật biến đổi gien 2: dưới lòng đất

Ngăn chặn những sinh vật biến đổi gien 2: dưới lòng đất

về Ngăn chặn những sinh vật biến đổi gien 2: dưới lòng đất

Những sinh vật biến đổi gien lại tấn công và lần này là dưới lòng đất. Dùng các loại vũ khí để tiêu diệt chúng. Bạn có thể mua vũ khí mới và các gói nâng cấp sau mỗi cửa.