back to home dude

Ngăn chặn những quái vật đột biến

Ngăn chặn những quái vật đột biến

Về Ngăn chặn những quái vật đột biến

Những con động vật đột biến này đang cố gắng chinh phục cả thế giới! Đặt những chiến binh của bạn vào những vị trí khác nhau trong từng cấp độ để ngừng cuộc tấn công của chúng lại và đặt kế hoạch chiến thuật để thắng trận chiến. Bạn có thể đạt được 5 ngôi sao ở từng cấp độ không nào?