back to home dude

Ngắm sao

Ngắm sao

về Ngắm sao

Hãy đi ra biển và dùng cây lao để thu thập thật nhiều sao. Bạn phải nhanh tay vì đêm sẽ qua trước khi bạn kịp nhận ra.