back to home dude

Ngài Bob: Nhà sưu tầm đá quý

Ngài Bob: Nhà sưu tầm đá quý

về Ngài Bob: Nhà sưu tầm đá quý

Hãy giành điểm cao nhất bằng cách chọn 3 viên kim cương cùng màu trong một hàng. Hãy cố gắng tìm theo đúng thứ tự và không được để bất kì viên đá lẻ nào lai, nếu không, bạn sẽ không lên được cửa tiếp.