back to home dude

New York Shark

New York Shark

về New York Shark

Khủng bố New York bằng chú cá mập! Tấn công những người đi đường vô tội, nhấn chìm những con tàu du lịch và chiến đấu với King Kong! Gây ra thật nhiều hỗn loạn và ghi nhiều điểm thưởng!