back to home dude

New York Rex

New York Rex

về New York Rex

Chuyện gì đang xảy ra? Một con T-Rex ở thành phố New York? Hãy nhập vai T-Rex và chạy trong thành phố nhanh nhất có thể. Làm mọi người hoảng sợ và phá hủy mọi thứ bạn thấy. Số thứ bạn phá hủy càng nhiều, điểm của bạn sẽ càng cao, chúc bạn may mắn!