back to home dude

Neon 2

Neon 2

về Neon 2

Hãy cố gắng vượt qua những đợt tấn công bằng cách bắn tất cả những kẻ thù. Bạn sẽ sống sót được trong bao lâu?