back to home dude

Neon

Neon

về Neon

Vượt qua những đợt tấn công bằng cách bắn tất cả những kẻ thù. Bạn có thể sống sót được bao lâu?