back to home dude

Nemesis

Nemesis

về Nemesis

Hãy tạo ra chiến binh riêng của bạn với đạn dược riêng biệt và tiến lên chống đối những kẻ thù của bạn! Thay phiên tấn công với nhau và đánh bại kẻ thù sao cho bạn có thể chiến thắng chuyển sang cấp độ tiếp theo. Bạn có thể thắng trận không nào?