back to home dude

Ném và Chụp

Ném và Chụp

Về Ném và Chụp

Bạn chắc chắn đã biết trò chơi này từ trường học: bóng né! Một trong những nhân vật Looney Tunes yêu thích của bạn có quả bóng và cậu ấy sẽ phải ném những nhân vật khác.