back to home dude

Ném tuyết

Ném tuyết

về Ném tuyết

Đánh bại đối thủ của bạn bằng cách đánh chúng với những banh tuyết. Khi bạn giữ nút chuột càng lâu, bạn sẽ càng ném khó hơn.