back to home dude

Ném kẹo

Ném kẹo

về Ném kẹo

Bạn đang ở trường và phân phát kẹo. Để trò chơi thêm thú vị, bạn ném những viên kẹo vào miệng của những người bạn cùng lớp.Ném những viên ngọt nhất vào những cái miệng khác nhau vào đúng thời điểm để đạt được điểm tối đa. Cẩn thận, nếu bạn không muốn bị mất mạng, đừng ném hụt.