back to home dude

Ném hình 2

Ném hình 2

về Ném hình 2

Tạo ra một nhóm gồm 3 hay nhiều những cái giống nhau và những chiếc ly sẽ được lấp đầy với những sắc màu.