back to home dude

Ném giấy 1

Ném giấy 1

về Ném giấy 1

Bạn có thể ném được bao nhiêu mảnh giấy vào thùng rác? Hãy chọn thời điểm thích hợp và chú ý đến gió để thực hiện được một cú ném thành công. Nếu bạn đạt đủ điểm bạn có thể mở khóa mức độ khó cao nhất!