back to home dude

Ném giáo

Ném giáo

Về Ném giáo

Bạn có thể ném giáo được bao xa trong trò chơi thể thao Ném giáo này? Hãy chạy theo đường kẻ và chọn đúng thời điểm để bắt đầu nắm giáo. Hãy ném khi bạn có được góc đẹp nhất! Đừng nghiêng quá xa, và đừng ném giáo quá sớm hoặc quá muộn: Bạn sẽ bị ngã hoặc không đủ tiêu chuẩn!