back to home dude

Ném Bánh Kẹp

Ném Bánh Kẹp

về Ném Bánh Kẹp

Rán bánh kẹp và ném chúng vào miệng của khách hàng. Hãy cẩn thận, có cả những vị khách không mời nữa đấy.