back to home dude

Nekra Psaria 3

Nekra Psaria 3

Về Nekra Psaria 3

Nekra Psaria đã trở lại! Chúng tôi yêu những trò chơi này. Chúng tôi yêu những bí ẩn xoay quanh nó. Chúng tôi yêu phong cách nghệ thuật này. Vậy nên hãy ngưng đọc tiếp và bắt đầu nhấn chuột. Nekra Psaria là một cuộc phiêu lưu chỉ và nhấn. Điều đó có nghĩa là bạn phải giải mã những bí ẩn bằng cách điều tra tất cả mọi thứ.