back to home dude

Nekra Psaria 2

Nekra Psaria 2

Về Nekra Psaria 2

Thằng Johnny-boy đang ở nước Nekra Psaria rất kỳ lạ. Bạn hãy đi qua những con đường ghê gớm, giải quyết các câu đố trên đường đi của bạn. Bạn có thể thoát khỏi nước kỳ quái này không?