back to home dude

Necronator 2

Necronator 2

về Necronator 2

Bảo vệ thành phố xinh đẹp của bạn, đừng để cho nó rơi vào tay của kẻ thù. Dừng những cuộc tấn công càng sớm càng tốt. Tập hợp những đồng tiền vàng và mua thêm lính.