back to home dude

Nảy Trên Mặt Phẳng

Nảy Trên Mặt Phẳng

về Nảy Trên Mặt Phẳng

Đưa quả bóng đỏ vào lỗ đen bằng cách nhảy từ mặt phẳng này sang mặt phẳng khác. Bạn cũng có thể sử dụng các đồ vật.