back to home dude

Nấu ăn cùng Sara: vanille

Nấu ăn cùng Sara: vanille

về Nấu ăn cùng Sara: vanille

Hãy giúp Sarah làm ra món kem vanille ngon nhất. Làm theo hướng dẫn và cố gắng đạt điểm cao nhất.