back to home dude

Nấu ăn cùng Sara: bánh kẹp cá

Nấu ăn cùng Sara: bánh kẹp cá

Về Nấu ăn cùng Sara: bánh kẹp cá

Hãy giúp Sara làm ra chiếc bánh kẹp cá ngon nhất nào. Bạn hãy làm theo hướng dẫn và cố gắng giành điểm cao nhất.