back to home dude

Naruto: Ninja Combat

Naruto: Ninja Combat

về Naruto: Ninja Combat

Bạn đang bay dù từ trên xuống. Trên đường bay từ trên xuống, bạn sẽ bị tấn công. Hãy tự phòng thủ và bắn thật nhanh.