back to home dude

Naruto Luffy chiến đấu

Naruto Luffy chiến đấu

Về Naruto Luffy chiến đấu

Tất nhiên là bạn biết Naruto và Luffy là ai, đúng không? Nhưng... bạn có biết ai là người mạnh hơn? Chọn nhân vật của bạn và sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ của bạn là chứng minh ai mạnh hơn người còn lại! Chúc bạn chơi vui!