back to home dude

Naruto Kunai Flash Game

Naruto Kunai Flash Game

về Naruto Kunai Flash Game

Tránh xa những vũ khí đang rơi. Những kẻ thù của bạn đang muốn tấn công bạn. Nhưng nếu bạn đủ nhanh, bạn sẽ được an toàn.