back to home dude

Nano War

Nano War

về Nano War

Liên tục tấn công những nguyên tử Nano màu đỏ. Ngay sau khi chúng biến mất, bạn sẽ là người thắng cuộc!