back to home dude

Nano Path

Nano Path

về Nano Path

Bảo vệ thế giới thoát khỏi cổ máy tàn bạo bằng cách nối chúng với chiếc máy bay nano của bạn. Giúp cho chiếc máy bay này đến cổng thoát bằng cách vẽ ra đường thẳng bằng chuột máy tính.