back to home dude

Nano Ninja

Nano Ninja

Về Nano Ninja

Trong trò chơi Nano Ninja bạn chỉ cần 1 nút để điều khiển Ninja! Ở mỗi tầng, nút điều khiển này sẽ có tác dụng khác nhau mà bạn cần phải sử dụng để tồn tại qua những chướng ngại vật nguy hiểm. Xem bạn có thể leo cao lên tòa tháp đến mức nào nhé?