back to home dude

Nâng cá mập 1

Nâng cá mập 1

về Nâng cá mập 1

Bạn khỏe đến mức nào? Nhấn chuột với tốc độ nhanh nhất có thể để nâng con cá mập lên. Nếu bạn có thể đưa nó lên cao hơn đầu của bạn trước khi hết thời gian thì bạn sẽ được sang màn chơi tiếp theo!