back to home dude

Nắng ABC

Nắng ABC

Về Nắng ABC

Nhập các chữ cái trên bàn phím sao cho phù hợp với các ký tự trong các đám mây.